ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΚΟΠΩΝ  ΔΙΑΤΑΓΩΝ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  2018

ΑΠΟΦΑΣΗ   ..1./2018      Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   ..6./2018     Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   ..7./2018     Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   ..4./2018     Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   ..9./2018     Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   ..0./2018     Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   …6./2018     Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   …8/2018      Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   …4./2018     Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   ….6./2018    Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   ….8./2018    Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   …7./2018     Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   …5./2018     Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   …2./2018     Πατήστε  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ   …..7./2018   Πατήστε  ΕΔΩ