Ετήσιος οικονομικός απολογισμός του 2015.

Στις 29/9/2015 θεωρηθήκαν τα μπλοκ συνδρομών από την περιφέρεια και έως το τέλος του έτους έγιναν τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (478) εγγραφές μελών ξεπερνώντας τον στόχο των τετρακοσίων (400) εγγραφών που είχε τεθεί στην συνέλευση της  5ης /6/2015.

Τα έσοδα από τις συνδρομές ανήλθαν στις είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (23.900).

Τα έξοδα του 2015 ήταν συνολικά 22.774,65 ευρώ και το Σωματείο στις 31/12/2015 είχε ταμείο 1.125,35 ευρώ.

Από την αρχή του έτους 2016 έως και την σημερινή ημέρα της Ε.Τ.Γ.Σ. οι συνολικές εγγραφές μελών έχουν ξεπεράσει τις επτακόσιες (700).

Κατατέθηκε η κατάσταση των εσόδων-εξόδων, όπου φαίνονται αναλυτικά τόσο τα έσοδα, όσο και οι δαπάνες έως τις 31/12/2015, την οποίαν κατάσταση υπέγραψαν μετά από έλεγχο τα μέλη της Ε.Ε.

Μετά και την υπογραφή της οικονομικής καταστάσεως από τα μέλη της Ε.Ε., ομόφωνα τα μέλη έκαναν αποδεκτό τον πρώτο οικονομικό απολογισμό που αφορούσε τα έσοδα και τις δαπάνες του σωματείου έως τις  31/12/2015.

Εντός των επομένων ημερών στο ταμείο θα ανέβουν όλες οι κινήσεις εσόδων και εξόδων από 1/1/2016 και σε καθημερινή βάση θα υπάρχει ενημέρωση δια τα οικονομικά του σωματείου, όχι μόνο των μελών, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών, δείχνοντας εμπράκτως τον δρόμο της διαφάνειας που πρέπει να υπάρχει σε όλα ανεξαιρέτως τα νομικά πρόσωπα.