ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Σωματείου ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ στις 17/12/2023

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 του καταστατικού, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου καλούν όλα τα ιδρυτικά μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα νέα γραφεία του Σωματείου (Λ. Α. Συγγρού 18, 1ος όροφος, Αθήνα), την Κυριακή  17/12/2023 στις 11.30 πμ. για την επικύρωση των πεπραγμένων του έτους 2022, την έγκριση του προϋπολογισμού του 2023, τις προγραμματισμένες ενέργειες του Σωματείου για την τρέχουσα χρονιά, καθώς και την διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Για τον λόγο αυτό, καλούνται όσοι εκ των ιδρυτικών μελών θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Σωματείου για την υποβολή της σχετικής αίτησης και την αποστολή της με ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ