ΤΙΜΟΥΜΕ ΝΕΚΡΟΥΣ

ΚΑΙ  ΟΡΚΙΖΟΜΑΣΤΕ,  ΜΕΧΡΙ  ΤΗΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΡΑΝΙΔΟΣ  ΤΟΥ  ΑΙΜΑΤΟΣ  ΜΑΣ.