ΕΚΑΝΕ ΣΤΗΝ ΦΑΤΣΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟ, Ο ΜΩΡΑΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΣΕ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΙΟ Της ΤΡΟΥΜΠΑΣ, ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΜΩΡΑΛΗΣ.