ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ”

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

Κατόπιν της δημιουργηθείσης καταστάσεως αναβάλλεται η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου της 15ης Μαρτίου 2020.
Μετά την ομαλοποίηση της καταστάσεως, θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Αθήνα 13/3/2020
Για το Σωματείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.