ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΣΤΙΣ  3/3/2019

Συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 3/3/2019 στις 11.30 π.μ., στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου Λ.Α. Συγγρού 5 στον 5ο όροφο.

Θέματα της Ε.Τ.Γ.Σ. είναι η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών νέου Δ.Σ. και Ε.Ε., έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού για το 2108, η έγκριση εισόδου νέων ιδρυτικών μελών, η διαγραφή παλαιών μελών του σωματείου και όποιο άλλο θέμα τεθεί προς συζήτηση πριν την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Θεοδωρίδης