ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ.

Είς οίωνός άριστος, άμύνεσθαι περί πάτρης.

ένας (είναι) ο άριστος οιωνός, να αμυνόμασθε για την πατρίδα.

 

Νυν Υπέρ Πάντων Αγών.

Ω Παίδες Ελλήνων, ίτε ελευθερούτε Πατρίδ’, ελευθερούτε δε Παίδας γυναικών, Θεών τε Πατρώων έδη θήκας τε προγόνων. Νυν υπέρ πάντων αγών!
Παιάνας Σαλαμινομάχων, Αισχύλος, Πέρσαι 402-405 π.χ.

 

 

Και η πλέον κοινή απόφαση που λαμβάνεται υπό την σκιάν της ξιφολόγχης, ατιμάζει και εξευτελίζει όλες τις ανθρώπινες άξιες.   Η καθιέρωση της ξιφολόγχης από την εξουσία, δημιουργεί δεδικασμένο και καθιερώνει ένα νέο δίκαιο, μια νέα ηθική.

Την ηθική και το δίκαιο της ξιφολόγχης.

 

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή,

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.