ΕΠΙΘΕΣΗ 1: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Παύση πληρωμών στους απατεώνες διαχειριστές της εξουσίας, διότι αλλιώς γινόμαστε συνεργάτες απατεώνων.

Δεν πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας, με τον κάτωθι τρόπο:

Στην εφορία δεν πληρώνουμε κανέναν δικό μας φόρο εκτός από τον Φ.Π.Α., επειδή ο Φ.Π.Α. δεν είναι δικός μας φόρος, αλλά χρήματα που πήραμε για να τα δώσουμε.

Αν δεν τα δώσουμε έχουμε κάνει υπεξαίρεση, που είναι κακούργημα.

Διαδικασία για το ένα ευρώ:

Πάμε στην εφορία και έχουμε μαζί μας την δήλωση που θα καταθέσουμε και αναφέρουμε τους λόγους για τους οποίους δίνουμε το ένα ευρώ έναντι των τελών κυκλοφορίας.

Την δήλωση την κατεβάζουμε από ΕΔΩ.

Πάμε πρώτα στο ταμείο της εφορίας και παίρνουμε ένα παράβολο του 1,00 ευρώ, συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και στην αιτιολογία γράφουμε ότι είναι έναντι των τελών κυκλοφορίας για το 2016, του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ……………………….

Αν δεν έχουν παράβολο, ζητάμε να μας κόψουν διπλότυπο εισπράξεως του ενός ευρώ και αιτιολογία αναφέρουμε ότι είναι έναντι φόρων. Αν αρνηθούν να μας κόψουν, πάμε στην τράπεζα και εκδίδουμε επιταγή 1 ευρώ υπέρ της Δ.Ο.Υ.  που ανήκουμε.

Γράφουμε τον αριθμό του παραβόλου – διπλοτύπου ή της επιταγής στην αρχή του κειμένου της δήλωσης που θα καταθέσουμε στο πρωτόκολλο της εφορίας.

(Με το γραμμάτιο πληρωμής –παράβολο ………………..κατέβαλα το ποσόν του 1,00 ευρώ κλπ).

Μετά συρράπτουμε το σώμα του παραβόλου στην πίσω πλευρά της δήλωσης, κι αφού την συμπληρώσουμε και την υπογράψουμε, την βγάζουμε φωτοτυπία.

Στην φωτοτυπία συρράπτουμε το απόκομμα του παραβόλου.

Κατόπιν, πάμε πρώτα στον διευθυντή της εφορίας για να χαρακτηρίσει την δήλωση (δηλαδή να βάλει υπογραφή και να γράψει ότι θα πάει στο τμήμα αυτοκίνητων) κι αφού το κάνει, πάμε στο πρωτόκολλο της εφορίας.

Καταθέτουμε την πρωτότυπη κι αφού της δώσουν αριθμό πρωτοκόλλου, ζητάμε να βάλουν την σφραγίδα του πρωτόκολλου επάνω στην φωτοτυπία.

Αν αρνηθούν και μας πουν ότι θα μας δώσουν χαρτάκι με τον αριθμό του πρωτοκόλλου, τότε θα τους πούμε να βάλουν την σφραγίδα του πρωτοκόλλου στην φωτοτυπία, αλλιώς επί τόπου θα καταθέσουμε αίτηση να μας δώσουν θεωρημένο αντίγραφο του εγγράφου που καταθέσαμε και θα αναγκαστούν να το βγάλουν φωτοτυπία, να το σφραγίσουν και να μας το δώσουν.

Λέγοντας το ανωτέρω, πάντα βάζουν την σφραγίδα του πρωτοκόλλου στην φωτοτυπία που τους δίνουμε.

Με αυτό κυκλοφορούμε κανονικά και δεν μπορεί να μας γράψει η τροχαία, διότι ο νόμος λέει ότι κόβεται κλήση όταν δεν έχουμε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας.

Διαφορετικό είναι το … δεν έχω πληρώσει τα τέλη και διαφορετικό το ….. έχω δώσει έναντι των τελών και το έχει αποδεχτεί η εφορία.

Διπλασιασμός τελών

Οι εφοριακοί μέχρι τώρα σε άλλους έχουν διπλασιάσει τα τέλη κυκλοφορίας και σε άλλους φαίνεται ότι δεν τα χρωστάνε.

Μετά και την κατάθεση του 1,00 ευρώ για τα τέλη του 2019, κι εφ όσον τα διπλασιάσουν, θα πάρουν την απάντηση που τους πρέπει…

Περίπτωση κατατεθειμένων πινακίδων κυκλοφορίας

Όσοι έχουν ήδη καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους -είτε πρόσφατα, είτε παλαιότερα- μπορούν να κάνουν άρση ακινησίας με τις ισχύουσες προβλεπόμενες διατάξεις και να καταβάλουν το ανάλογο αντίτιμο τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος μηνός.

Κατόπιν αυτού, να κάνουν όλη την προαναφερόμενη διαδικασία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με έναντι 1,00 ευρώ.

Μεταβίβαση αυτοκινήτου

Αν θέλουμε να μεταβιβάσουμε το αυτοκίνητο, τότε θα πρέπει να πληρώσουμε τα τέλη και πιθανόν και διπλά.

Κι αυτό διότι σε άλλους τα έχουν διπλασιάσει και σε άλλους δεν φαίνεται καν ότι τα χρωστάνε.

Όμως σε περίοδο κατοχής δεν πουλάμε τίποτε και προπάντων στις τιμές που έχουν ρίξει και συνεχίζουν να ρίχνουν οι ίδιοι οι κατακτητές και οι δοσίλογοι συνεργάτες τους, για να μας πάρουν τα πάντα τζάμπα και με απάτη.
Όποιος θέλει να πληρώνει απατεώνες είναι δικαίωμα του, αλλά καλά θα κάνει να σκεφτεί αν αύριο θα έχει δουλειά, άρα και εισόδημα για να πληρώνει.
Αν έχει δουλειά, θα έχει τα ίδια σημερινά εισοδήματα, ή θα μειωθούν και δεν θα μπορεί να πληρώνει τους φόρους που έχουν βάλει, αλλά και τους νέους που θα βάλουν;

Την απάντηση να μην την δώσει σε εμάς αλλά στα παιδιά του, όταν θα του κάνουν την ερώτηση:

Μπαμπά-Μαμά, αφού το ξέρατε, γιατί το κάνατε;

ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ πατώντας ΕΔΩ

Τη δήλωση για την τροχαία την έχουμε στο αυτοκίνητο και είναι τα λόγια που λέμε στον τροχονόμο εάν μας σταματήσει και μας πει ότι θα μας κόψει κλήση επειδή δεν έχουμε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Εάν δεν μπορούμε να του τα πούμε προφορικά, του δίνουμε τη δήλωση για να την διαβάσει.

Για οποιοδήποτε επιπλέον πρόβλημα τη στιγμή του συμβάντος, καλέστε στα τηλέφωνα του σωματείου.

(Τηλ. 210 56 96 014 και  210 92 29 525).