Το Πρόβλημα του ΝΑΤΟ.

Το πρόβλημα για το ΝΑΤΟ δεν λύθηκε, επειδή μπήκαν τα Σκόπια σε αυτό.

Πρόβλημα για το ΝΑΤΟ είναι,    η αποχώρηση της ΕΛΛΑΔΟΣ από αυτό.!!!