ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 4/3/2018

     1). Αποδοχή ισολογισμού 2017.

2). Αποδοχή προϋπολογισμού 2018.

3). Όποιο άλλο θέμα τεθεί προς συζήτηση πριν την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως.

             Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ