ΑΒΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΕΛΟΣ. Νο 3. Άρθρο 4 του Συντάγματος.

Μηνύσαμε την Δικαστή ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης, διότι με την έκδοση της αποφάσεως για την ανακοπή της διαταγής πληρωμής του Χ.Γ., απεδείχθη ότι αφ’ ενός παρέλειψε στοιχεία από την δικογραφία που όφειλε να τα λάβει υπ όψιν της, δεν αξιολόγησε σωστά κάποια εξ αυτών και αφ’ εταίρου από τα στοιχεία που υπήρχαν στην δικογραφία, ήταν γνώστης ότι τελείται διαρκές κακούργημα και παρά ταύτα δεν έπραξε  -όπως όφειλε- αυτό που ορίζει το άρθρο 232 του Ποινικού Κώδικα.

Την στιγμή που δεν έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία αυτά και έκδωσε απόφαση  αντίθετη με τα στοιχεία, θα έχει τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος.

Το ίδιο θα ισχύσει και για αυτόν που θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες  εναντίον της για την παράβαση που έκανε και δεν το πράξει.

Δεν μπορεί να μιλάμε για απόδοση δικαιοσύνης και δικαστής να είναι κάποιος που δεν εκδίδει απόφαση σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΕΙΝΑΙ  ΙΣΟΙ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ  ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ.

Οι νόμοι θα εφαρμόζονται για όλους ισόνομα.  [άρθρο 4 του Συντάγματος].

Όποιος δεν το κάνει θα έχει τις συνέπειες που του αναλογούν.

Τις ίδιες συνέπειες θα έχουν και αυτοί που δεν ζητούν την εφαρμογή των νόμων σύμφωνα με την  παράγραφο 2 του άρθρου 120 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρει επί λέξη:

«.2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων».

Όποιος δεν ζητά την ισονομία δεν δικαιούται να ομιλεί, και να έχει γνώμη.

Όποιος λειτουργός της δικαιοσύνης δεν θα εκδίδει αποφάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία, θα εφαρμόζονται εις βάρος του οι συνέπειες που επιφέρουν το Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι με αυτό.

Αύριο ο/η τέταρτος/η.

ΠΑΤΗΣΤΕ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΗΝΥΣΗ  …….ΕΔΩ.