ΑΒΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΕΛΟΣ. Νο 1. Άρθρο 4 του Συντάγματος.

Μηνύσαμε την Δικαστή Ανδρονίκη Αθανασιάδη του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης, διότι κατά την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων δεν έβγαλε την απόφαση με βάση τα στοιχεία του φακέλου, που ανέφεραν ότι η τράπεζα έχει εξοφληθεί από ένα τρίτο νομικό πρόσωπο, το Τ.Χ.Σ. και δεν δικαιούται να ζητά να εισπράξει για δεύτερη φορά το δάνειο από τον δανειολήπτη.

Αρμόδιος να ζητήσει το δάνειο είναι το Τ.Χ.Σ. και όχι η τράπεζα.

Την στιγμή που δεν ανέφερε τα στοιχεία αυτά και έκδωσε απόφαση  αντίθετη με τα στοιχεία, θα έχει τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος.

Το ίδιο θα ισχύσει και για αυτόν που θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες  εναντίον της για την παράβαση που έκανε και δεν το πράξει.

Δεν μπορεί να μιλάμε για απόδοση δικαιοσύνης και δικαστής να είναι κάποιος που εν ψυχρώ δεν εκδίδει απόφαση σύμφωνα με τα στοιχεία.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΕΙΝΑΙ  ΙΣΟΙ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ  ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ.

Οι νόμοι θα εφαρμόζονται για όλους ισόνομα.  [άρθρο 4 του Συντάγματος].

Όποιος δεν το κάνει θα έχει τις συνέπειες που του αναλογούν.

Τις ίδιες συνέπειες θα έχουν και αυτοί που δεν ζητούν την εφαρμογή των νόμων σύμφωνα με την  παράγραφο 2 του άρθρου 120 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρει επί λέξη:

«.2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων».

Όποιος δεν ζητά την ισονομία δεν δικαιούται να ομιλεί, και να έχει γνώμη.

Όποιος λειτουργός της δικαιοσύνης δεν θα εκδίδει αποφάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία, θα εφαρμόζονται εις βάρος του οι συνέπειες που επιφέρουν το Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι με αυτό.

Αύριο ο/η δεύτερος/η.

ΠΑΤΗΣΤΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ …ΕΔΩ.