ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΣΤΙΣ  5/3/2017

Συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5/3/2016 στις 11 π.μ., στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου Λ.Α. Συγγρού 5 στον 5ο όροφο.

Θέματα της Ε.Τ.Γ.Σ. είναι η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών νέου Δ.Σ. και Ε.Ε., έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού για το 2106 και η έγκριση εισόδου νέων ιδρυτικών μελών.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

       Παναγιώτης Θεοδωρίδης