ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017 ΜΕ 1 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ

Δεν πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας με τον κάτωθι τρόπο:

Διαβάστε περισσότερα : ΕΔΩ