ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Γ.Σ. 20.11.2016

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΚΤΑΚΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ   20/11/2016

 Μετά το πέρας της Ε.Γ.Σ. ακολούθησε ψηφοφορία και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 41 ενεργά και οικονομικώς ταχτοποιημένα μέλη, εκ των οποίων οι 22 ήταν παρόντες και οι 19 με θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις, όπως προβλέπεται βάσει καταστατικού.

Α)  Αυτοδίκαια διαγράφονται από μέλη του Σωματείου λόγω τεσσάρων συνεχομένων  απουσιών από Γ.Σ. οι:  Μπατσούλης Δημήτριος, Παπαβασιλείου Σταμάτης και Χίντζογλου Θεοδόσιος.

Β)  Αποδέχτηκαν άπαντες την παραίτηση του Μαρίνου Κωνσταντίνου και την διαγραφή του από μέλος του Σωματείου.

Γ)  Για την διαγραφή των ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΟΖΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΖΗΡΑ ΛΟΥΚΑ , ΖΙΜΠΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΝΗ ΕΛΕΝΗΣ, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

     1)  Για την μη διαγραφή των ΜΟΖΕ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΖΗΡΑ ΛΟΥΚΑ, ΖΙΜΠΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΠΙΤΣΙΝΗ ΕΛΕΝΗΣ ψήφισαν 2.

    2)  Για την μη διαγραφή των ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ψήφισε 1.

Άπαντες οι υπόλοιπες ψήφοι ήταν υπέρ της διαγραφής και των 6.

Επομένως, οριστικά διαγράφονται από μέλη του Σωματείου οι:

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΖΕ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΖΗΡΑΣ  ΛΟΥΚΑΣ

ΖΙΜΠΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΤΣΙΝΗ  ΕΛΕΝΗ

 

Η ημερήσια διάταξη ανέφερε τις πράξεις των ανωτέρω και συγκεκριμένα ήταν:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΚΤΑΚΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

ΤΗΣ  20/11/2016

 Συγκαλείται σήμερα Κυριακή 20/11/2016 στις 11πμ, Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια την επικύρωση της αποφάσεως του Δ.Σ. της 31/10/2016.

Α)   Συγκεκριμένα την διαγραφή των ιδρυτικών μελών Δημόπουλου Δημήτριου,  Κατσαντώνη Γεώργιου και Μόζε  Αλέξανδρου,  για τις πράξεις που συνιστούν παραβίαση των αρχών και των όρων λειτουργίας και είναι αντίθετες προς τους σκοπούς του Σωματείου και ειδικότερα:

1) Τα γεγονότα της 8-10-2016, οπόταν και οι τρεις από κοινού απέκλεισαν με βίαιες ενέργειες και δη με την αποσύνδεση του Η/Υ την συμμετοχή στην συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσω skype του Ειδικού Γραμματέα, Νικολάου Τσολάκη.

2) Τις κατηγορίες τους ότι δεν αναγνωρίζουν τον Ειδικό Γραμματέα ως μέλος του Δ.Σ. και ως ιδρυτικό μέλος κατά παράβαση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3) Τα γεγονότα της 10-10-2016, όταν ο πρώτος και ο τρίτος εξ αυτών, εκπροσωπώντας και τον δεύτερο, με συναπόφαση, εισήλθαν στα γραφεία και εκδίωξαν το ευρισκόμενο στον χώρο ιδρυτικό μέλος, Περικλή Βρουλάκη.

4) Την σκαιά και προσβλητική συμπεριφορά την ίδια ημέρα προς τις κ.κ. Ελένη Τράγκα και Άννα Θεοδωρίδου.

5) Την αποστολή του από 12-10-2016 εξωδίκου τους με το οποίο εκτόξευσαν αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες προς τον Πρόεδρο του Σωματείου.

6) Τις δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. προκειμένου να δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με την λειτουργία του Σωματείου.

7) Την απαίτησή τους να τους παραδοθούν τα επίσημα έγγραφα και σφραγίδες του Σωματείου, αν και δεν έχουν την καταστατική εξουσία να διοικήσουν το Σωματείο.

8) Την αυθαίρετη χρήση της ιστοσελίδας www.antistatsitora.org προκειμένου να διαδώσουν τις κατηγορίες τους.

9) Την μη τήρηση των διαδικασιών του Καταστατικού για την επίλυση των ζητημάτων.

Β)  Επίσης την διαγραφή των ιδρυτικών μελών Μπατσούλη Δημητρίου, Παπαβασιλείου Σταμάτη και Χίντζογλου Θεοδοσίου λόγω τεσσάρων συνεχομένων απουσιών από τις Γενικές Συνελεύσεις.

Γ)  Την διαγραφή των ιδρυτικών μελών Ζήρα Λουκά, Ζιμπίδη Γεωργίου και Πιτσινής Ελένης.                             Σύμφωνα με το καταστατικό η επικύρωση ή όχι της διαγραφής τους γίνεται στην αμέσως πρώτη Γ.Σ. μετά την απόφαση του Δ.Σ. να τους διαγράψει και για αυτό συμπεριλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη της σημερινής Γ.Σ..

Για τον Ζήρα Λουκά για το γεγονός ότι αντί να ενημερώνει τα προσερχόμενα άτομα στα γραφεία του Σωματείου για την φιλοσοφία και τις λύσεις που προσφέρει το Σωματείο, αυτός τους οδηγούσε σε δικηγόρους μη συνεργαζόμενους με το Σωματείο χρεώνοντας τους υπερβολικά ποσά δυσφημίζοντας με αυτόν τον τρόπο το Σωματείο.

Για τον Ζιμπίδη Γεώργιο για το γεγονός ότι εκβιαστικά και παράνομα κατέβασε την σελίδα του Σωματείου από το ιντερνέτ όταν του αφαιρέσαμε την διαχείριση του παραρτήματος στην Δράμα επειδή δεν απέδιδε τα χρήματα των συνδρομών των μελών που γράφτηκαν εκεί.

Για την Πιτσινή Ελένη για τα σχόλια που έκανε στο facebook για την υπόθεση των τριών μελών του Δ.Σ., Δημόπουλου Δημητρίου, Μόζε Αλέξανδρου, Κατσαντώνη Γεώργιου και για όσα ανέφερε σε άλλο μέλος του Σωματείου για τον Πρόεδρο Παναγιώτη Θεοδωρίδη.

 Δ)  Την αποδοχή της παραιτήσεως από μέλος του Σωματείου του ιδρυτικού μέλους Μαρίνου Κωνσταντίνου και ως εκ τούτου την διαγραφή του.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                            Ο Ειδικός Γραμματέας

Παναγιώτης Θεοδωρίδης                Νικόλαος  Τσολάκης