ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΣΤΙΣ  20/11/2016

 Συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 20/11/2016 στις 11πμ, στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου Λ.Α. Συγγρού 5 στον 5ο οροφο, δια την επικύρωση της αποφάσεως του Δ.Σ. της 31/10/2016.

Συγκεκριμένα μετά την έγγραφη και προφορική απολογία των ιδρυτικών μελών Δημόπουλου Δημήτριου,  Κατσαντώνη Γεώργιου και Μόζε  Αλέξανδρου,  το Δ.Σ. αποφάσισε με ψήφους 4 υπέρ, έναντι 3 κατά, την διαγραφή των ανωτέρω αναφερόμενων ιδρυτικών μελών για τις πράξεις που συνιστούν παραβίαση των αρχών και των όρων λειτουργίας και είναι αντίθετες προς τους σκοπούς του Σωματείου και ειδικότερα:

1) Τα γεγονότα της 8-10-2016, οπόταν και οι τρεις από κοινού απέκλεισαν με βίαιες ενέργειες και δη με την αποσύνδεση του Η/Υ την συμμετοχή στην συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσω skype του Ειδικού Γραμματέα, Νικολάου Τσολάκη.

2) Τις κατηγορίες τους ότι δεν αναγνωρίζουν τον Ειδικό Γραμματέα ως μέλος του Δ.Σ. και ως ιδρυτικό μέλος κατά παράβαση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3) Τα γεγονότα της 10-10-2016, όταν ο πρώτος και ο τρίτος εξ αυτών, εκπροσωπώντας και τον δεύτερο, με συναπόφαση, εισήλθαν στα γραφεία και εκδίωξαν το ευρισκόμενο στον χώρο ιδρυτικό μέλος, Περικλή Βρουλάκη.

4) Την σκαιά και προσβλητική συμπεριφορά την ίδια ημέρα προς τις κ.κ. Ελένη Τράγκα και Άννα Θεοδωρίδου.

5) Την αποστολή του από 12-10-2016 εξωδίκου τους με το οποίο εκτόξευσαν αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες προς τον Πρόεδρο του Σωματείου.

6) Τις δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. προκειμένου να δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με την λειτουργία του Σωματείου.

7) Την απαίτησή τους να τους παραδοθούν τα επίσημα έγγραφα και σφραγίδες του Σωματείου, αν και δεν έχουν την καταστατική εξουσία να διοικήσουν το Σωματείο.

8) Την αυθαίρετη χρήση της ιστοσελίδας www.antistatsitora.org προκειμένου να διαδώσουν τις κατηγορίες τους.

9) Την μη τήρηση των διαδικασιών του Καταστατικού για την επίλυση των ζητημάτων.

Επίσης την διαγραφή των ιδρυτικών μελών Μπατσούλη Δημητρίου, Παπαβασιλείου Σταμάτη και Χίντζογλου Θεοδοσίου λόγω τεσσάρων συνεχομένων απουσιών από τις Γενικές Συνελεύσεις.

Για το Δ.Σ.

              Ο Πρόεδρος                     Ο Ειδικός Γραμματέας

Παναγιώτης Θεοδωρίδης             Νικόλαος  Τσολάκης