Σε ελέγχους από εφορία ΣΔΟΕ, ΙΚΑ και λοιπά ακολουθούμε την κάτωθι διαδικασία.

Λέμε στους ελεγκτές ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν όποιον έλεγχο θέλουν και τους δίνουμε την υπεύθυνη δήλωση να την διαβάσουν.

Τους ενημερώνουμε ότι όπως αναγράφει και η δήλωση την επόμενη μέρα πρέπει να πάνε να την καταθέσουν στον Εισαγγελέα, διότι με τα αναγραφόμενα σε αυτήν γνωρίζουν πλέον ότι τελείται κακούργημα και πρέπει να εφαρμόσουν το άρθρο 232 του Ποινικού Κώδικα.

Δηλαδή να πάνε στον Εισαγγελέα να το καταγγείλουν.

Αν δεν το κάνουν τιμωρούνται με φυλάκιση τριών ετών.

Αν αρνηθούν να την παραλάβουν καλούμε το 100 να καταγράψει το συμβάν, διότι το Σωματείο θα κινηθεί εναντίον τους προσωπικά. 

Ζητήστε να σας στείλουμε το αυτοκόλλητο σήμα του σωματείου και ολόκληρη την δήλωση.

ΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ