1)  Διακοπή πληρωμής φόρων, δηλ. ΕΝΦΙΑ, χαράτσια, φόρο εισοδήματος κλπ. πατήστε ΕΔΩ
2)  Κατάθεση χειρογράφου αρχικής μηδενικής δηλώσεως εισοδήματος (Ε1) και ΟΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  Πατηστε ΕΔΩ

3)  Τέλη κυκλοφορίας ΜΟΝΟ ΜΕ 1 ΕΥΡΩ. Πατηστε ΕΔΩ

4)  Είσπραξη ποσών που μας οφείλει το δημόσιο

5)  Αποδέσμευση κατασχεθέντων λογαριασμών από εφορία και κάθε τομέα του

δημοσίου

6)  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

7)  ΚΛΠ.

 

Β). ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

1)  Παύση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών. πατήστε ΕΔΩ

2)  Θεωρήσεις βιβλιαρίων για νοσοκομειακή κάλυψη

3)  Αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών λόγω κατασχέσεως από τα ταμεία

4)  ΚΛΠ.

 

Γ).  ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1)  Ακύρωση κόκκινων δανείων

2)  Ακύρωση εξυπηρετουμένων ακόμα δανείων

3)  Διακοπή αυτομάτου αναλήψεως των δόσεων από λογαριασμούς

4)  ΚΛΠ.