Το  Δ.Σ.  σήμερα είναι το κάτωθι:

  • Θεοδωρίδης Παναγιώτης       Πρόεδρος
  • Σπυράκης Δημήτριος               Αντιπρόεδρος
  • Σιμονιάν Παναγιώτης              Γενικός Γραμματέας
  • Σκόρδος Χρήστος                     Ειδικός Γραμματέας
  • Χρόνης Αναστάσιος                 Ταμίας
  • Καραγιαννίδης Πέτρος           Βοηθός Ταμία
  • Αγγελόπουλος Σπυρίδων        Έφορος