Αρχαιρεσίες στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Της 5/3/2017

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. και την Ε.Ε. ανακηρύσσονται οι εξής:

Δ.Σ..

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ

ΚΑΙΣΙΔΗΣ  ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ

ΝΤΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΚΟΡΔΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΙΜΟΝΙΑΝ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΡΑΓΚΑ  ΕΛΕΝΗ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΟΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Ε.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΠΕΤΡΟΣ  ΧΡΥΣΑΦΗΣ

ΜΠΑΤΣΕΛΑΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΣΑΜΝΙΩΤΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΣΚΟΡΔΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΣΑΚΑΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ

Αθήνα   26/2/2017

Για το απερχόμενο Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

===============================================================================

  • Ιδρυτική Συνέλευση την   4ης/11ου/2013:

  • Γενική Συνέλευση της  28ης/2ου/2015:

Εν Αθήναις, την 28η Φεβρουαρίου 2015, συνήλθαν εις την 1η τακτική Γενική Συνέλευσή τους τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου

«ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ‘ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ’», εις τα γραφεία του τα οποία εδρεύουν στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας ευρισκόμενη αυτή επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού, στον αριθμό 5, μετά την έγκριση του καταστατικού από το Ειρηνοδικείο Αθηνών και κατόπιν προσκλήσεως της προσωρινής ‘Διοικούσης Επιτροπής’ στις 4/11/13, {όπως αυτή ορίστηκε κατά την ιδρυτική συνέλευση των [εχόντων τα -εκ του νόμου δια την ίδρυση σωματείου- απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα] ενηλίκων Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι [ως προσδοκώμενα ιδρυτικά μελή σωματείου τότε] ομοφώνως είχαν αποφασίσει την έγκριση του καταστατικού από το Ειρηνοδικείο Αθηνών}, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω αναγραφομένων θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

 

Θέμα Πρώτο:

Εκλογή του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, καθώς επίσης και της 1ης Ελεγκτικής Επιτροπής, με προκήρυξη αρχαιρεσιών -κατόπιν εκλογής της εφορευτικής επιτροπής- ως ορίζει το καταστατικό του Σωματείου.

 

Θέμα Δεύτερο:

Αποδοχή εισδοχής νέων μελών, ως ισότιμα των αρχικών ιδρυτικών μελών.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής των μελών του πρώτου Δ.Σ. και της πρώτης Ε.Ε., το προεδρείο της Γ.Σ. έθεσε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διατάξεως, δηλαδή, την αποδοχή -εκ των έως τότε 24ων εγγεγραμμένων ιδρυτικών μελών- την εισδοχή 23ών νέων μελών και την εγγραφή τους ως ισοτίμων, αυτών των 24ων αρχικών ιδρυτικών μελών.

 

Έγινε αποδεκτή η αίτηση τους και έτσι, τα νέα αυτά μέλη, έγιναν πλέον ισότιμα των ιδρυτικών μελών και απέκτησαν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αρχικών 24ων ιδρυτικών, με πρωταρχικό το θεμελιώδες δικαίωμα ‘του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι’.

 

Κατόπιν της εισδοχής των 23ών αυτών νέων ιδρυτικών μελών, το Δ.Σ. -δια ομοφώνου αποφάσεως των μελών του- παραιτήθηκε σύσσωμο και ως εκ τούτου, προκήρυξε την άμεση διενέργεια Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, για αμέσως μετά το πέρας των εργασιών της εν λόγω 1ης Τ.Γ.Σ., στον ίδιον και στον αυτόν τόπο και χώρο [αυτόν των κεντρικών γραφείων του σωματείου], με μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως την εκλογή νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε..

 


  • Έκτακτη Γενική Συνέλευση της  28ης/2ου/2015:

Η Ε.Γ.Σ. άρχισε αμέσως μετά το πέρας των εργασιών της εν λόγω 1ης Τ.Γ.Σ., με την εκλογική ανάδειξη του προεδρείου της, απαρτιζόμενα από τα ιδία μέλη με αυτά του προεδρείου της προηγηθείσης Γ.Σ..

Εις την ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη κατά την διάρκεια της Ε.Γ.Σ., εξελέγησαν το δεύτερο Δ.Σ. και η δεύτερη Ε.Ε. και μετά την εκλογή έληξαν οι εργασίες αυτής.

 


  • Έκτακτη Γενική Συνέλευση της   5ης/6ου/2015:

Εν Αθήναις, την 5η Ιουνίου 2015, εις τα κεντρικά γραφεία του Σωματείου στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας η οποία ευρίσκεται επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού, στον αριθμό 5, συνήλθαν τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ» προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω αναγραφομένων θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

Θέμα Πρώτο:

Κατάρτιση και αποδοχή του προϋπολογισμού του 2015,

Θέμα Δεύτερο:

Οργάνωση γραφείων Κορίνθου – Θεσσαλονίκης,

Θέμα Τρίτο:

Τον έλεγχο της συμπεριφοράς ιδρυτικών.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Κατάρτιση και αποδοχή του προϋπολογισμού του 2015.

Ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης έλαβε τον λόγο και παρουσίασε το αρχικό πλάνο του προϋπολογισμού, που σκοπό είχε την κάλυψη των βασικών εξόδων του Σωματείου μέχρι τέλους του έτους και συγκεκριμένα την κάλυψη των εξόδων των κεντρικών γραφείων, όπως των ενοικίων, του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, των τηλεφώνων, διαφόρων αναλωσίμων ειδών, καθώς και έξοδα μετακινήσεως για ενημέρωση πολιτών σε πόλεις της χώρας μας.

Έθεσε ως στόχο την εγγραφή τετρακοσίων (400) μελών έως τέλους του χρόνου δηλαδή τα έσοδα από τις εγγραφές μελών θα πρέπει να υπερβούν τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες λειτουργίας του Σωματείου.

Τα μέλη (παρόντα δια ζώσης και εξ αποστάσεως) ομόφωνα ενέκριναν τον πρώτο προϋπολογισμό.

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης ανέφερε ότι μας παραχωρούν δυο γραφεία άνευ ανταλλάγματος για να λειτουργήσουν παραρτήματα στην Κόρινθο και στην Θεσσαλονίκη για να έχει το Σωματείο ένα σταθερό σημείο στις δυο αυτές πόλεις, και τα μέλη ομόφωνα απεδέχθησαν την προσφορά και την στελέχωση από ιδρυτικά μέλη των δυο αυτών γραφείων.

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Ιδρυτικά μέλη (3) επέδειξαν συμπεριφορά -προς άλλα μέλη του Σωματείου- μη αρμόζουσα στα χρηστά ήθη και τα αναφερόμενα στα άρθρα του καταστατικού και τέθηκαν δυο προτάσεις, εκ των οποίων η μια είναι η διαγραφή αυτών και η δεύτερη η επίπληξη με την επισήμανση ότι σε περίπτωση επαναλήψεως θα διαγραφούν οριστικά.

Απεφασίσθη ομόφωνα η δεύτερη πρόταση αυτή της επιπλήξεως.

 

Μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως έληξαν οι εργασίες αυτής.

 


  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης/2ου/2016:

Εν Αθήναις, εις τα κεντρικά γραφεία του Σωματείου στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας η οποία ευρίσκεται επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού, στον αριθμό 5, συνήλθαν τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ» προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω αναγραφομένων θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

Θέμα Πρώτο:

Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός,

Θέμα Δεύτερο:

Δράσεις Τρέχοντος Έτους,

Θέμα Τρίτο:

Εισαγωγή νέων μελών ισοτίμων των ιδρυτικών.

 

Τα 47 ιδρυτικά μέλη του Σωματείου από τον Αύγουστο του 2015 είναι πλέον 46, λόγω αποβιώσεως του Παναγιώτη Γριβέα.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ:

Θέμα Πρώτο:    Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός,

Θέμα Δεύτερο:  Δράσεις Τρέχοντος Έτους

Θέμα Τρίτο:      Εισαγωγή νέων μελών ισοτίμων των ιδρυτικών

 

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως στην ομιλία του ο πρόεδρος Παναγιώτης Θεοδωρίδης αναφέρθηκε ότι δυο είναι οι αντίπαλοι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Ο ένας είναι οι διαχειριστές της εξουσίας και ο άλλος είναι ο εαυτός μας.

Για μεν τον πρώτο αντίπαλο είπε, ότι παρ ότι έχει τα πάντα με το μέρος του, δεν έχει κατορθώσει ακόμα να ολοκληρώσει τον σκοπό του, παρ ότι το σύνολο του Ελληνικού Λαού δεν έχει αντιδράσει στις πράξεις που αυτοί εφαρμόζουν σε βάρος του.

Οι ενέργειες λίγων πολιτών που όμως στοχεύουν στις αδυναμίες του συστήματος, είναι η αιτία της μη ολοκληρώσεως του σκοπού που έχουν οι διαχειριστές της εξουσίας.

Τόνισε ότι ο σπουδαιότερος αντίπαλος είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, διότι έχοντας υποστεί την εκπαίδευση των 35 χρονών να πράττει ο κάθε ένας ατομικά και να κοιτάζει το ατομικό του συμφέρον, είναι η αιτία που έχει αυξηθεί υπέρμετρα το εγώ και δεν αφήνει να λειτουργήσει το εμείς στις σχέσεις μεταξύ των πολιτών, για την αντιμετώπιση της επιθέσεως που διαπράττουν οι διαχειριστές της εξουσίας.

Αυτή είναι η μεγάλη μάχη που έχουμε να δώσουμε,

δηλαδή το εγώ να το κάνουμε εμείς.

 

Και αυτό θα γίνει μόνο όταν ο κάθε ένας από μας καταλάβει ότι:

Γνώμη για το κάθε θέμα μπορεί να έχει.

ΓΝΩΣΗ για να είναι η γνώμη του σωστή έχει;   

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Ετήσιος οικονομικός απολογισμός του 2015.

Στις 29/9/2015 θεωρηθήκαν τα μπλοκ συνδρομών από την περιφέρεια και έως το τέλος του έτους έγιναν τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (478) εγγραφές μελών ξεπερνώντας τον στόχο των τετρακοσίων (400) εγγραφών που είχε τεθεί στην συνέλευση της 5ης /6/2015.

Τα έσοδα από τις συνδρομές ανήλθαν στις είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (23.900).

Τα έξοδα του 2015 ήταν συνολικά 22.774,65 ευρώ και το Σωματείο στις 31/12/2015 είχε ταμείο 1.125,35 ευρώ.

Από την αρχή του έτους 2016 έως και την σημερινή ημέρα της Ε.Τ.Γ.Σ. οι συνολικές εγγραφές μελών έχουν ξεπεράσει τις επτακόσιες (700).

Κατατέθηκε η κατάσταση των εσόδων-εξόδων, όπου φαίνονται αναλυτικά τόσο τα έσοδα, όσο και οι δαπάνες έως τις 31/12/2015, την οποίαν κατάσταση υπέγραψαν μετά από έλεγχο τα μέλη της Ε.Ε.

Μετά και την υπογραφή της οικονομικής καταστάσεως από τα μέλη της Ε.Ε., ομόφωνα τα μέλη έκαναν αποδεκτό τον πρώτο οικονομικό απολογισμό που αφορούσε τα έσοδα και τις δαπάνες του σωματείου έως τις  31/12/2015.

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Δράσεις τρέχοντος έτους.

Στις δράσεις που θα κινηθεί το σωματείο μέχρι το τέλος του χρόνου περιλαμβάνονται:

Η ενημέρωση όλων των δημοσίων υπαλλήλων που ευρίσκονται στις διευθυντικές θέσεις των δημοσίων οργανισμών για την απάτη που έγινε και συνεχίζεται να εκτελείται σε βάρος του Ελληνικού Λαού, δηλαδή να δώσουν οι διαχειριστές της εξουσίας τα 233 δις. ευρώ ως δάνειο στους τραπεζίτες, να μην τα επιστρέψουν πίσω αυτοί ως οφείλουν και να τα βάλουν οι κυβερνόντες στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσει ο κόσμος σε φόρους.

Να μην μπορέσει λογω του ύψους του ποσού, αλλά και επειδή ποτέ δεν τα πήρε αυτά τα λεφτά και έτσι να μας πάρουν εκτός από την κρατική περιουσία και την ιδιωτική, δηλαδή τα ακίνητα μας και όχι μόνο.

Η ίδια κίνηση θα γίνει και εναντίον δικηγορικών γραφείων, εισπρακτικών εταιρειών, αστυνομίας, στρατού, δικαστών, εισαγγελέων, των διευθυνόντων του ΤΑΙΠΕΔ, τον Αρχιεπίσκοπο κον Ιερώνυμο κ.λ.π..

Θα στείλουμε εξώδικο στα μεγάλα ΜΜΕ για να μας βγάλουν στις εκπομπές για να μάθει ο κόσμος και να αρχίσει πάλι να χαμογελάει.

Επίσης ετοιμάζουμε αγωγές εναντίον των Παπανδρέου, Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλου, κλπ. ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Το σωματείο θα ετοιμάσει όχι μόνο ανακοίνωση

για την άρνηση παραλαβής της κάρτας του πολίτη, αλλά και ειδικό έντυπο με το οποίο θα μπλοκάρει την προσπάθεια των κυβερνόντων για την υποχρεωτική επιβολή της προς όλους.

Αναγνώστηκε επιστολή του μέλους Οικονομοπούλου Χαράλαμπου με την οποία ζητούσε την διαγραφή του από μέλος του σωματείου, επειδή κατά την γνώμη του δεν λειτουργεί σωστά το σωματείο, επειδή στρεφόμαστε εναντίον των εφοριακών κλπ.

Ο πρόεδρος του σωματείου απάντησε πρόταση-πρόταση στα αναφερόμενα στην επιστολή και τόνισε ότι ο Χ. Οικονομόπουλος δεν γνωρίζει πόσα μέλη έχει το γραφείο Κορίνθου του οποίου την διαχείριση έχει ο ίδιος και πέρα από αυτό έχει παράπονο για την λειτουργία των κεντρικών.

Επίσης δεν έχει καταλάβει ότι εμείς δεν στρεφόμαστε εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά εναντίον αυτών των υπαλλήλων που παραβιάζουν το άρθρο 25 παραγράφους 1 και 3 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, δηλαδή του νόμου με τον οποίον προσελήφθησαν στο δημόσιο και παραβιάζουν τα άρθρα αυτού του νόμου.

Δηλαδή κατά τον κο Οικονομόπουλο  ανάλογα την ιδιότητα που έχει κάποιος μπορεί η όχι να υπακούει στους συνταγματικούς νόμους του κράτους.

Ομόφωνα η Γ.Σ. αποφάσισε την διαγραφή του από μέλος του σωματείου.

Κατόπιν τούτου τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου ανέρχονται σε σαράντα πέντε (45).

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:                                               

 

Εισαγωγή νέων μελών ισοτίμων των ιδρυτικών.

Εκ του Δ.Σ. προτείνονται είκοσι έξι (26) νέα μέλη να γίνουν ισότιμα των ιδρυτικών.

Ομόφωνα έγινε αποδεκτή η πρόταση και πλέον τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου είναι εβδομήντα δυο (71), μετά την απώλεια του Παναγιώτη Γριβέα, την διαγραφή του Χάρη Οικονομόπουλου και την αποδοχή των ανωτέρω είκοσι έξι.

Ο πρόεδρος Παναγιώτης Θεοδωρίδης ανέφερε ότι, μετά τις αλλαγές μελών του Δ.Σ. αυτό έχει την κάτωθι σύνθεση:

 

Παναγιώτης Θεοδωρίδης    Πρόεδρος

Αλέξανδρος Μόζ                Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Δημόπουλος       Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Τσολάκης           Βοηθός Γ. Γραμματέα

Μαντώ Χριστοδούλου         Ταμίας

Γεώργιος Μπαντήλας          Βοηθός Ταμία

Γεώργιος Κατσαντώνης       Έφορος

 

Μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ο πρόεδρος και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής επικύρωσαν δια της υπογραφής των τα πρακτικά της 2ας Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και ανακοίνωσαν το πέρας και την λήξη των εργασιών αυτής.                                          

Αθήνα  21/2/2016

 

                 Ο  Πρόεδρος                                          Ο  Γραμματέας                                 

          Παναγιώτης  Θεοδωρίδης                     Δημήτριος Δημόπουλος