Ως σωματείο, έχουμε καταθέσει στην εφορία ένα εξώδικο όπου αναφέρουμε τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. βάση των οποίων οι δεσμεύσεις λογαριασμών είναι αντισυνταγματικές και παράνομες.

Επίσης αναφέρουμε ότι ο Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων αναφέρει ότι ακατάσχετα άνευ ορίων είναι και τα μέσα και εργαλεία που είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η εργασία-παραγωγή για να βγάλουμε εισόδημα να πληρώσουμε τους φόρους και τις άλλες υποχρεώσεις μας.

Την στιγμή που οι χρηματικές συναλλαγές υποχρεωτικά γίνονται μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, σε αυτούς μπαίνουν και χρήματα που δεν είναι εισόδημα, αλλά είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας μας.

Δηλαδή πληρωμή ΔΕΗ, ΟΑΕΕ αγορά πρώτων υλών-εμπορευμάτων κλπ.

Αν τα κατασχέσει ο έφορος, τότε είναι ο βασικός υπεύθυνος που δεν θα ολοκληρωθεί η εργασία μας, άρα λογω αστικής ευθύνης, στρεφόμαστε εναντίον του με μηνύσεις και αγωγές για αποζημίωση για την ζημιά που μας κάνει.

 

Το μέλος καταθέτει μια δήλωση στην εφορία με πρωτόκολλο, ζητώντας από τον διευθυντή της εφορίας να του αποδεσμεύσει τους λογαριασμούς για τους λόγους που αναφέρονται στο εξώδικο του σωματείου.

Αν δεν το κάνει, τότε όλα τα μέλη θα καταθέσουν μηνύσεις και αγωγές εναντίον του.

Ή αυτοί ή εμείς.-