Ενημερότητα χρειαζόμαστε μόνο σε δυο περιπτώσεις.

Αν θέλουμε να πουλήσουμε ακίνητο ή αν θα εισπράξουμε από το δημόσιο, επειδή συνεργαζόμαστε μαζί του.

Σε περίοδο κατοχής δεν πουλάμε, διότι λόγο τιμών χαρίζουμε τα ακίνητα που με ιδρώτα τα αποκτήσαμε από την εργασία των γονέων μας την δική μας και των παιδιών μας.

Σε περίπτωση συνεργασίας με το δημόσιο πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους, διότι όταν συνεργάζεσαι με απατεώνες πολιτικούς έχεις τις ανάλογες επιπτώσεις.